..

Simone van Groenestijn geeft creatieve computercursussen waarin zij onder andere de thema’s kunst en techniek met elkaar verbindt. Naast leren programmeren is bijvoorbeeld een onderwerp als recycling een belangrijk thema bij haar lessen. Vanuit haar achtergrond in de kunsteducatie inspireert zij leerlingen om bij het programmeren vooral ook hun creativiteit te ontwikkelen. Ook komen 21e eeuwse vaardigheden als samenwerken, kritisch denken en het ontwikkelen van probleemoplossend vermogen ruimschoots aan bod. In haar eigen ruimte in Woerden biedt zij wekelijkse cursussen aan leerlingen van 8 tot 16 jaar. Kinderen mogen altijd een keer een les gratis meedoen.

Kijk voor meer informatie op https://cym.crea.computer/

Geschreven door

Scratchweb Simone

CYM Simone van Groenestijn biedt creatieve computercursussen aan leerlingen van 8 tot 16 jaar in Woerden en omgeving.