Sandrine Boissel, buitengewoon gespecialiseerde leraar voor slechtziende kinderen op een middelbare schoolleraar in een gelokaliseerde schoolinclusie-eenheid voor studenten met een visuele beperking (ULISTFV). Een vrouw die zich toelegt op de oorzaak van slechtziendheid, die een inclusief hulpmiddel heeft ontwikkeld om algoritmen te begrijpen, met of zonder computer . Ze vertelt ons over haar investering om de wereld in beweging te brengen, al was het maar “elke dag een klein beetje …” 

Zij heeft in 2016 Mall & t ‘Algo en Main (AccessiDVScratch) ontworpen en geproduceerd . Een educatieve tool die Scratch-software toegankelijk maakt voor slechtziende leerlingen. Maar bovenal stelt deze case studenten in staat om door de fysieke manipulatie van algoritmen nieuwe concepten van wiskunde en programmeren te begrijpen, ongeacht hun moeilijkheidsgraad.

We horen vaak dat we kinderen geen braille meer leren. Ik denk dat dit idee voortkomt uit het exclusieve gebruik van spraaksynthesizers. Ik begrijp dat ze al een tijdje teruggekomen zijn op de opmerking en dat dit schadelijk is voor de beheersing van spelling en schrijven. Mall & t ‘Algo en Main is een inclusief educatief hulpmiddel waarmee blinde en slechtziende studenten toegang krijgen tot leeralgoritmen en programmeren.  Mall & t ‘Algo en Main (AccessiDVScratch) wordt ondersteund door het ministerie. Het wordt met belangstelling gevolgd door INS HEA, INRIA, IREM en de Federatie van Blinden van Frankrijk … Bij veel andere aandoeningen is het een geschikt hulpmiddel gebleken. Het is ook erg handig voor “valide” studenten om algoritmische concepten te begrijpen door middel van manipulatie. Ik heb alle soorten instructies op legoblokjes aangepast door braille, grote letters en uitstekende geometrische vormen toe te voegen. De student bouwt zijn programma door deze stukken in elkaar te passen. Het is eenvoudig om een instructie toe te voegen of te wijzigen. Met mijn tool kun je het script snel diagonaal lezen aan de rechterkant of lineair aan de voorkant lezen. Een niet-lezer leerling die alleen op vormen en kleuren vertrouwt, kan ook een programma opzetten.

Het is een hulpmiddel voor samenwerking waarmee u een programma kunt uitknippen, behouden of een stukje ervan kunt wisselen. Mall & t ‘Algo en Main bevat ook een schermvervanger waarop je dynamische weergaven van het probleem kunt maken met spelden en elastiekjes op een verhoogd orthonormaal coördinatensysteem. Het stelt u in staat om stroomopwaarts te denken en vervolgens uw verwachte resultaat gemakkelijk te vergelijken met het verkregen resultaat. De slechtziende leerling kan zelfs zijn ziende klasgenoot helpen.

Mall & t ‘Algo en Main is het onderwerp geweest van verschillende publicaties (ORNA, Le monde, Pixees … To come Tangente), verschillende video’s (F3 Alpes, Canopé, Ludomag …) en tal van presentaties (Eduspot, INSHEA, Opvoeder, IREM, NTIC2017 in de Cité …) De volgende presentaties zijn gepland in Paris VI en Clermont Ferrand. 

Een student leest een script tegelijkertijd lineair op de voorkant van de Legos en diagonaal op de rechterrand. Het script en zijn handen vervangen het scherm. Op de achtergrond zien we hetzelfde programma binnenkomen door een lampje in de software op de computer. Hiermee leg je concreet uit en wat in de computer abstracte is, zoals regels code of de manipulatie van objecten. Ongeacht de leeftijd, met of zonder stoornissen, moet een student manipuleren, testen, monteren, demonteren en weer in elkaar zetten, zodat een nieuw begrip voor hem een begrip wordt dat begrepen, geïntegreerd en overdraagbaar wordt. Het idee is dat we beter begrijpen hoe het werkt door te manipuleren, door vanuit verschillende hoeken te kijken, door in stukjes te analyseren.

Er is juist een geen Scratch op het scherm nodig omdat ik denk dat de digitale tool moet worden gemanipuleerd om op een efficiëntere manier onder de knie te krijgen. Bovendien is zogenaamd diagonaal lezen niet mogelijk met een brailleleesregel. Het begin van een lus vinden is niet eenvoudig en vereist navigatie in het script, wat moeilijk is als de betekenis van een lus nieuw is. Bovendien heb ik studenten die laat overschakelen op braille (bepaalde pathologieën die tijdens de adolescentie “exploderen”). Werken in lineaire programmering is voor hen daarom een dubbele taak: braille zelf, de brailletool en de concepten van algoritmen die ontdekt en begrepen moeten worden.

Mall & t ‘Algo ontwikkeld zich en wordt zorgt voor sw distributie. Verder is mijn werk interessant voor onderzoekers van INS HEA, INRIA en CNRS. Wat MIT betreft, ik heb bij de start van mijn project contact met hen opgenomen. Ze waren nog niet begonnen met het toegankelijk maken van de software. Een uitdaging voor hen. Mall & t ‘Algo en Main gaat eigenlijk verder dan het toegankelijk maken van software. Het is een hulpmiddel dat kan worden overgedragen naar andere talen en vooral educatief materiaal om algoritmen met of zonder computer te begrijpen. De wens is dat het de fabriek verlaat en door iedereen kan worden gebruikt … Ik heb Mall & t ‘ Algo opgezet om andere vormen van leren, altijd in dezelfde geest: begrijpen door te hanteren, te kijken en door aan te raken.