All your blocks are belong to us

Platform Game

Een overzichtsartikel van allerlei op blokken gebaseerde programmeeromgevingen leidt in de discussie tot felle voor- en tegenstanders. Ik vind de syntaxvereenvoudiging een zegen om kinderen te verleiden na te denken over probleemoplossen met de computer. De weerbarstige programmeurspraktijk, waarin de gemeente Amsterdam per abuis 188 miljoen overmaakt in plaats van 1,88 miljoen (of was het 1.88), komt niet aan de orde. Dat is prima, net zoals het ook prima is dat de meeste kinderen niet de finesses leren van bijvoorbeeld zakelijk corresponderen, maar wel leren zich schriftelijk uit te drukken.