Algoritmen en programmeren zijn thema E van de nieuwe wiskundeprogramma’s. Maar “algoritmische concepten” worden “ook” gezamenlijk behandeld in wiskunde en technologie. Dus de Accessi DV Scratch-case zou ook in de technologie kunnen worden gebruikt.

Een voorafgaande individuele leerreeks, met een leraar die gespecialiseerd is in visuele beperkingen, is noodzakelijk voor de slechtziende of blinde leerling om volledig onafhankelijk te zijn in wiskundelessen. Na deze unhooked sessies is als eerste stap ondersteuning door een gespecialiseerde professional tijdens de cursus wenselijk. Dit om de autonomie van de student met een functiebeperking te versterken en de valide student vertrouwd te maken met de casus.

In 5 sessies, zie link