M5Stack is een modulaire, stapelbare toolkits voor productontwikkeling op basis van ESP32 (’s werelds populairste Wi-Fi SoC, upgrade van ESP8266). Het M5-ecosysteem bestaat uit een hoofdcontroller die we ‘core’ noemen, de stapelbare modules en bases, grove-compatibele sensoren die we ‘units’ noemen en verschillende toepassingen voor STEM, makers en IoT in de industrie. M5Stack streeft naar het leveren van eenvoudig te ontwikkelen en kosteneffectieve IoT-apparaten.