De digitaal gedreven verandering in de industriële productie vraagt ​​om sterkere netwerken en intelligentere informatie op alle productieniveaus. Met de fischertechnik leerfabriek 4.0 kunnen deze digitaliseringsactiviteiten op kleine schaal worden gesimuleerd, aangeleerd en toegepast voordat ze op grote schaal worden geïmplementeerd. Een zeer flexibel, modulair maar ook goedkoop en robuust trainings- en simulatiemodel dat uiterst verstandig kan worden gebruikt.

De leeromgeving van fischertechnik wordt gebruikt voor het leren en begrijpen van Industrie 4.0-toepassingen op scholen en opleidingen voor beroepsonderwijs en voor gebruik bij onderzoek, onderwijs en ontwikkeling aan universiteiten, bedrijven en IT-afdelingen. De simulatie geeft het bestelproces, het productieproces en het leveringsproces weer in gedigitaliseerde en genetwerkte processtappen.

Fabrieksomgeving
Deze bestaat uit de fabrieksmodules opslag- en ophaalstation, vacuümzuiggrijper, hoogbouwmagazijn, multi-bewerkingsstation met oven, een sorteerlijn met kleurherkenning, een omgevingssensor en een zwenkbare camera. Nadat de bestelling in het dashboard is geplaatst, gaan de werkstukken door de respectievelijke fabrieksmodules en is de actuele status direct zichtbaar in het dashboard. De geïntegreerde omgevingssensor meldt waarden voor temperatuur, vochtigheid, luchtdruk en luchtkwaliteit. De camera ziet het hele systeem door het verticale en horizontale zwenkbereik en kan zo worden gebruikt voor webgebaseerd onderhoud op afstand De individuele werkstukken worden gevolgd met behulp van NFC (Near Field Communication): elk werkstuk krijgt een uniek identificatienummer (ID).