Donaties

Voor de uitvoering van activiteiten als Scratchdag en het onderhoud van deze website is Stichting Scratchweb afhankelijk van vrijwilligers en subsidies. U kunt de werkzaamheden van Stichting Scratchweb ondersteunen met een donatie op rekening NL04 TRIO 0198 5447 07 (voorheen 198544707) t.n.v. Stichting Scratchweb, Amsterdam. Stichting Scratchweb is vanaf oprichtingsdatum erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling, heeft zogezegd ANBI status