weergegeven: 4 resultaten
https://Visualstorytelling.online
Onze mensen

Anne-Mieke Zaat

Anne-Mieke Zaat geeft online cursussen en workshops Visual Storytelling in het Nederlands en het Engels aan social workers in Nederland, India en Vietnam. Naast Visual Storytelling
wordt Scratch geĆÆntroduceerd als een manier van verhalen vertellen. Anne-Mieke bouwt zelf robots en programmeert die met Scratch.

Onze mensen

Simone van Groenestijn

.. Simone van Groenestijn geeft creatieve computercursussen waarin zij onder andere de thema’s kunst en techniek met elkaar verbindt. Naast leren programmeren is bijvoorbeeld een onderwerp als recycling een belangrijk thema bij haar lessen. Vanuit haar achtergrond in de kunsteducatie inspireert zij leerlingen om bij het programmeren vooral ook hun creativiteit te ontwikkelen. Ook komen …

Onze mensen

Carol Burgers

.. Carol Burgers geeft, als vrijwilliger, gastlessen in programmeren met Scratch en programmeren voor de Micro:bit. Hij doet dat in de Plusklas van 8 scholen in Beuningen. Voor dezelfde scholen is hij medewerker in de techniekklas, waarin ook veel aandacht wordt besteed aan programmeren met Scratch. Daarnaast is hij mede-begeleider bij Coderdojo Beuningen, waar kinderen …

Onze mensen

Iris

Iris Als docent in het MBO technologie onderwijs werk ik met industriĆ«le robots en cobots. Studenten leren programmeren met Siemens PLC’s. Met de Industriele revolutie 4.0 maakt wifi nog meer mogelijk. In alle werelden van techniek maar ook alle sectoren voor het beroep komt programmeren voor. Op school werk ik direct samen met het VMBO. …