..

Carol Burgers geeft, als vrijwilliger, gastlessen in programmeren met Scratch en programmeren voor de Micro:bit. Hij doet dat in de Plusklas van 8 scholen in Beuningen. Voor dezelfde scholen is hij medewerker in de techniekklas, waarin ook veel aandacht wordt besteed aan programmeren met Scratch.

Daarnaast is hij mede-begeleider bij Coderdojo Beuningen, waar kinderen van 8 tot 16 jaar o.a. kunnen leren programmeren met Scratch. Bij de bibliotheek in Nijmegen en omgeving geeft hij workshops programmeren van robots voor kinderen van 6 tot 12 jaar.