Bomberbot is een educatief platform waarmee leerkrachten op een leuke en gestructureerde manier programmeerlessen kunnen verzorgen in groep 5 t/m 8. Leerlingen ontwikkelen naast programmeervaardigheden ook belangrijke 21e eeuwse vaardigheden, zoals kritisch en creatief denken, probleem oplossen, computational thinking, mediawijsheid, maar ook samenwerken en communiceren.


Met behulp van onze lesplannen, presentaties, online game, leerlingvolgsysteem en begeleiding vanuit het Bomberbotteam kan iedere leerkracht zelf de programmeerlessen verzorgen in zijn of haar klas. Ook zonder enige voorkennis van programmeren!

Je kunt Bomberbot gratis uitproberen in jouw klas door een 30-daags proefaccount aan te maken op de website.