Blokjes Parade

Als ...

als...

Bij interactieve projecten zie je vaak dat een programma zich anders gedraagt, afhankelijk van de omstandigheden. Wordt er een knop ingedrukt? Is de hoogste score al bereikt? Raken 2 sprites elkaar? Door de omstandigheden te controleren kun je het programma een andere kant op sturen.

Als ... anders ...

als...anders

Bij interactieve projecten zie je vaak dat een programma zich anders gedraagt, afhankelijk van de omstandigheden. Wordt er een knop ingedrukt? Is de hoogste score al bereikt? Raken 2 sprites elkaar? Door de omstandigheden te controleren kun je het programma een andere kant op sturen.

Antwoord

antwoord

'Antwoord' is een ingebouwde variabele die een gegeven antwoord bewaart. Zo'n variabele kun je ergens anders in je script weer opvragen en gebruiken. Je kan bijvoorbeeld naar de naam van de kijker vragen en hem/haar vervolgens bij naam roepen.

Denk ...

denk...

Met dit blokje kun je een denkwolkje aan een sprite toevoegen. Met het blokje 'denk ... tellen ...' kun je een hele dialoog opbouwen in tekstwolkjes, zoals in een stripverhaal.

Denk ... tellen ...

denk...tellen...

Met dit blokje kun je een denkwolkje aan een sprite toevoegen. Met het blokje 'denk ... tellen ...' kun je een hele dialoog opbouwen in tekstwolkjes, zoals in een stripverhaal.

Draai ... graden

draai...graden

Alleen maar rechtdoor lopen is niet leuk. Daarom kun je sprites ook laten draaien met deze blokjes.

Ga ... lagen naar achteren

ga...lagen naar achteren

Het lijkt het of sprites allemaal op het platte vlak van het beeldscherm liggen. In werkelijkheid staan ze in laagjes achter elkaar. Met dit blokje kun je de sprites sorteren door ze een aantal lagen naar achteren te plaatsen.

Ga naar ...

ga naar...

Wanneer er meerdere sprites op het podium zijn kunnen deze naar elkaars plaats toe springen. Dit blokje geeft je een keuze uit alle sprites die in je project beschikbaar zijn. Ook kun je een sprite naar de muisaanwijzer laten springen. Daarmee kun je het laten lijken alsof een sprite aan de muisaanwijzer zit vastgeplakt.

Ga naar voorgrond

ga naar voorgrond

Het lijkt het of sprites allemaal op het platte vlak van het beeldscherm liggen. In werkelijkheid staan ze in laagjes achter elkaar. Dat kun je zien wanneer sprites elkaar overlappen. Dit blokje gebruik je om een sprite bovenop de stapel te leggen.

Ga naar x: ... y: ...

ga naar x... y...

Met dit blokje kun je sprites in een oogwenk over het podium verplaatsen. Vul de juiste getallen in en de sprite zal met een klik op de knop naar zijn nieuwe plek springen.

Pagina's