Uiterlijk #

uiterlijk #

'Uiterlijk #' is een ingebouwde variabele waarin het nummer van het uiterlijk dat op dat moment actief is wordt bewaard. Zo'n variabel getal kun je ergens anders in je script weer opvragen en gebruiken in een berekening.