Tijd

tijd

'Tijd' is een ingebouwde variabele die de verstreken tijd onthoudt. Zo'n variabel getal kun je ergens anders in je script weer opvragen en gebruiken in een berekening.