Luid?

luid?

'Luid?' is een ingebouwde variabele en voorwaarde met 2 vaste waardes; 'waar' en 'onwaar'. Wanneer het geluid boven een bepaald niveau komt schakelt de waarde van onwaar naar waar. Zo'n variabel getal kun je ergens anders in je script weer opvragen en gebruiken in een berekening.