Ga naar x: ... y: ...

ga naar x... y...

Met dit blokje kun je sprites in een oogwenk over het podium verplaatsen. Vul de juiste getallen in en de sprite zal met een klik op de knop naar zijn nieuwe plek springen.